Home

De Natuur Stichting Vrienden van de Schwienswei (ook wel bekend als Vrienden van de Schwienswei) heeft als missie het beschermen, versterken en uitbreiden van de natuur en cultuurhistorische waarden van het landschap in het algemeen en in het bijzonder in het gebied van de Schwienswei, het voormalig ESCS terrein alsmede het Natuurschutz gebied aan de Duitse zijde van de Roodebeek en het gebied toebehorende aan Schwienswei II bv. en Parkbos Millen in de gemeente Sittard-Geleen.

Doel

Het doel is om dit grote verbindingsgebied te beschermen respectievelijk te vergroten, waardoor Flora en Fauna zich kunnen ontwikkelen en migreren over Limburg.
We doen dit onder meer door het verwijderen van overtollige hekken en rasters en het aanleggen van rillen ten behoeve van insecten, reptielen, amfibieën, vogels en kleine zoogdieren. 

Een verder doel is het gebied in kaart te brengen en vast te leggen om breed te communiceren met de bewoners van Sittard-Geleen.
We doen dit ook door het organiseren van themagerichte wandeltochten.
We doen mee aan de jaarlijkse Clean-Up van de rivieren, waarbij wij beginnen bij de beken van Sittard-Geleen.

Voor het gebied zelf organiseren we door het jaar heen schoonmaak acties.
We willen het educatieprogramma uitbreiden naar meerdere scholen en daarbij de jeugd betrekken bij de natuur.

We hebben, als reactie op Denkrichting 1 (natuur) en Denkrichting 2 (economie) van de Gemeente, samen met onze partners een derde Denkrichting 3 opgesteld waarbij de natuur de hoofdfunctie is met als nevenfunctie extensieve recreatie.
Het College heeft toegezegd deze Denkrichting 3 aan de Raad voor te leggen in 2023.

Wie zijn wij

Stichting Vrienden van de Schwienswei is een non-profit organisatie, die afhankelijk is van goede doelen en sponsoring en giften.
Er worden geen beloningen verstrekt aan bestuursleden of leden voor hun werkzaamheden.
Er worden wel materialen en middelen verstrekt die ze nodig hebben om de werkzaamheden uit te kunnen voeren.
Financiële middelen zijn nodig om de werkzaamheden en werkdoelen te halen (denk aan aanschaf materialen voor uitvoeren van werkzaamheden, onderzoeken, documentatie, drukwerk etc.).

Het Bestuur van de stichting bestaat uit:
Bep Mergelsberg (voorzitter)
Jack Koenen (secretaris/penningsmeester)
Oscar Lensen (bestuurslid)

Vrienden van de Schwienswei bestaat sinds 2013 als werkgroep en is sinds 5-8-2021 een stichting met de naam Natuurstichting Vrienden van de Schwienswei.

Natuurstichting Vrienden van de Schwienswei is sinds 1-1-2022 een ANBI gecertifieerde organisatie.

Nieuws

Zaterdag 8 mei IVN wandeling Schwienswei

In de Schwienswei liggen fraaie hooilanden, weilanden, uitgestrekte vijvers, bosjes die het leefgebied voor allerlei bijzondere planten en dieren vormen. Hier kunnen de Nachtegaal en de Koekoek nog gehoord worden. Op de vijvers zwemmen allerlei watervogels en boven de vijvers vliegen libellen. Onder leiding van Bep Mergelsberg van Natuurstichting Vrienden van de Schwienswei gaan we dit …

Jaaroverzicht 2023 Natuurstichting Vrienden van de Schwienswei

Wij zijn verheugd om ons jaarlijkse overzicht met u te delen, waarin we onze missie, doelstellingen en financiën presenteren. Als stichting zijn we toegewijd aan het behoud en de bescherming van de prachtige natuur die ons omringt. Met de onvermoeibare inzet van onze vrijwilligers en de steun van gulle donateurs, hebben we het afgelopen jaar …

Tweede ronde vogeltelling

Succesvolle Samenwerking bij Vogelwaarnemingen in Sittard Op een vroege ochtend, tussen 07:00 en 09:00, hebben de Vogelwerkgroep Sittard en Vogelwacht Limburg zich verenigd met de enthousiaste leden van de Vrienden van de Schwienswei voor een bijzondere vogelwaarnemingssessie. De samenwerking tussen deze organisaties resulteerde in een succesvolle ochtend vol ontdekkingen en gedeelde passie voor natuurbehoud. Gewapend …

Contact

Vriend van de Schwienswei worden?  Mail je verzoek om Vriend van de Schwienswei te worden naar vriendschwienswei@gmail.com 
Dan ontvang je alle belangrijke informatie over dit natuurgebied in je mailbox.

Vrienden van de Schwienswei
Henric van Veldekestraat 29
6136 JA Sittard

secretaris@schwienswei.nl

KVK:  83597042
RSIN: 862929751