Doel

Het doel is om dit grote verbindingsgebied te beschermen respectievelijk te vergroten, waardoor Flora en Fauna zich kunnen ontwikkelen en migreren over Limburg.
We doen dit onder meer door het verwijderen van overtollige hekken en rasters en het aanleggen van rillen ten behoeve van insecten, reptielen, amfibieën, vogels en kleine zoogdieren. 

Een verder doel is het gebied in kaart te brengen en vast te leggen om breed te communiceren met de bewoners van Sittard-Geleen.
We doen dit ook door het organiseren van themagerichte wandeltochten.
We doen mee aan de jaarlijkse Clean-Up van de rivieren, waarbij wij beginnen bij de beken van Sittard-Geleen.

Voor het gebied zelf organiseren we door het jaar heen schoonmaak acties.
We willen het educatieprogramma uitbreiden naar meerdere scholen en daarbij de jeugd betrekken bij de natuur.

We hebben, als reactie op Denkrichting 1 (natuur) en Denkrichting 2 (economie) van de Gemeente, samen met onze partners een derde Denkrichting 3 opgesteld waarbij de natuur de hoofdfunctie is met als nevenfunctie extensieve recreatie.
Het College heeft toegezegd deze Denkrichting 3 aan de Raad voor te leggen in 2023.