Natuurstichting Vrienden van de Schwienswei

Met zijn allen in en voor de natuur

Natuurstichting Vrienden van de Schwienswei
KvK 83597042
Resin: 862929751
Ing: NL88 0007540283
Postadres; H.v.Veldekestraat 29  6136JA Sittard-Geleen
Email: vriendschwienswei@gmail.com    


De Natuurstichting Vrienden van de Schwienswei heeft bij de Belastingdienst de ANBI status aangevraagd. Mochten wij die krijgen, lees in het "gearceerde" wat dit inhoud.

Belastingvoordeel
Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) genieten belastingvoordeel. Er zijn regelingen opgenomen voor de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Belastingvrijstellingen in de schenk- en erfbelasting en een teruggave regeling voor de energiebelasting. De relevante regelingen voor u als donateur worden hierna besproken.
Inkomsten- en vennootschapsbelasting
Geeft u wel eens geld aan een goed doel? Schenkingen die u doet, mag u onder voorwaarden aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Een belangrijke voorwaarde die de Belastingdienst stelt, is dat het goede doel waaraan u schenkt is aangemerkt als algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s).
Als een ANBI een culturele instelling is, kan deze ANBI de status culturele ANBI krijgen. Bent u donateur van culturele ANBI’s dan kunt u vanaf 2012 tot en met 2017 profiteren van extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.
Schenk- en erfbelasting
Als een goed doel aangemerkt is als ANBI dan weet u zeker dat er geen schenk- of erfbelasting betaalt hoeft te worden over uw schenking of erfrechtelijke verkrijging. Voor ANBI’s is er namelijk een algehele vrijstelling opgenomen. Uiteraard moet de verkrijging wel het algemeen belang dienen. Op deze wijze komt u schenking of erfrechtelijke verkrijging volledig ten goede aan de doelstellingen van de ANBI.


Beleidsplan Natuurstichting Vrienden van de Schwienswei                                            2023-2025


Missie
Het beschermen, versterken en uitbreiden van de natuur en cultuurhistorische waarden van het landschap in de algemene en in het bijzonder het gebied van de Schwienswei, het voormalig ESCS terrein alsmede Natuurschutz gebied van de Duitse zijde Roodebeek alsmede het gebied toebehorende aan Schwienswei2 bv. en Parkbos Millen in de gemeente Sittard-Geleen.


Doel
Het doel is om dit grote verbindingsgebied te beschermen respectievelijk vergroten, waardoor Flora en Fauna zich kunnen ontwikkelen en migreren over Limburg.
We doen dit ook d.m.v. het verwijderen van overtollige hekken en rasters en het aanleggen van rillen t.b.v insecten en andere kleine dieren. 
Een verder doel is het gebied in kaart te brengen en vast te leggen om breed te communiceren met de bewoners van Sittard-Geleen.
We doen dit ook door het organiseren van themagerichte wandeltochten.
Evenals we onderdeel zijn van de jaarlijkse Clean-Up van de rivieren, daarbij beginnen wij bij de beken van Sittard-Geleen.
Voor het gebied(en) zelf organiseren we door het jaar heen schoonmaak acties.
We willen het educatieprogramma  uitbreiden naar meerdere scholen en daarbij de jeugd betrekken bij de natuur.
We hebben op Denkrichting 1 (natuur) Denkrichting 2 (economie) van de Gemeente een derde Denkrichting 3 opgesteld waarbij de natuur de hoofdmoot is en een kleiner gedeelte uit recreatie zal uitmaken. De College heeft toegezegd dit aan de Raad voor te leggen in 2023.
Denkrichting 3


Doel financieel

De Natuurstichting is een non-profit organisatie, waarbij we afhankelijk zijn van goede doelen en sponsoring respectievelijk giften.
Er worden geen beloningen verstrekt aan bestuursleden of leden voor hun werkzaamheden.
Er worden wel materialen en middelen verstrekt die ze nodig hebben om de werkzaamheden uit te kunnen voeren.
Financiële middelen zijn nodig om de werkzaamheden en werkdoelen te halen (denk aan aanschaf materialen voor uitvoeren van werkzaamheden, onderzoeken, documentatie, drukwerk etc.).


Bestuur

Voorzitter: B. ( Bep) Mergelsberg
Secr.Penningsmeester J.  (Jack) Koenen
Bestuurslid/Imker O. (Oscar) LensenDe Stichting kent Vrienden die op oproep, zich laten uitnodigen om hand- en spandiensten te verrichten.
Zo zijn er elke dag een aantal vrijwilligers in het gebied aanwezig, evenals veel bezoekers die komen onthaasten in deze wilde natuur,
Via de Gemeente Sittard-Geleen zijn Vidarmensen 3 dagdelen bezig om rasters en hekken die overbodig zijn te verwijderen, ook leggen ze rillen aan voor insecten en andere kleinen dieren.
De stichting heeft  310 geregistreerde Vrienden en nog vele andere helpers die sporadisch komen.
De stichting Vrienden van de Schwienswei is lid van de Natuur Milieu Federatie Limburg  en vormt met de stichting Omwonende  en stakeholders een samenwerkingsverband onder
Wij Schwienswei.


Sittard 23 dec. 2022

E-mailen