Donatie

Stichting Open Aktie Ontmoetings- en Informatiecentrum voor Werkende Jongeren deed deze maand een donatie van € 400,00 voor de aanschaf van wildcamera’s die kunnen worden ingezet om inzicht te krijgen in het voorkomen van diersoorten in het natuurgebied de Schwienswei.

Symposium Schwienswei

Vrienden van de Schwienswei organiseert op donderdag 8 juni een symposium over de historie en biodiversiteit van de Schwienswei. Het symposium is gratis toegankelijk en begint om 19.00 uur in de Grote zaal, Odasingel 80 in Sittard.

U kunt zich aanmelden door op onderstaand affiche te klikken.

Bucket list

Een foto van een bever staat op de bucket list van menig natuurfotograaf. Zo ook die van Lars Pijl. Vanavond lukte het hem om, onder begeleiding van een vriend van de Schwienswei, de bever te spotten en te fotograferen.

Bever op weg naar de burcht met een smakelijk hapje

Vogeltelling 6 mei 2023

6 mei is er een derde vogeltelling uitgevoerd in samenwerking met leden van de IVN Vogelwerkgroep Sittard. Hierbij zijn ook de broedgevallen geregistreerd. 

soortwaarnemingbroedgevallen
aalscholver 12
blauwe reiger 22
boomklever11
boomkruiper22
buizerd  11
Canadese gans144
ekster 22
gaai 33
grasmus  77
grauwe gans64
groene specht11
groenling 11
grote bonte specht34
heggenmus22
houtduif  76
ijsvogel 11
kleine karekiet11
koolmees 55
krakeend 22
meerkoet 22
merel  86
nijlgans22
pimpelmees22
roodborst 23
spreeuw 42
tjiftjaf157
torenvalk 11
vink 64
waterhoen 11
wilde eend 44
winterkoning 127
zanglijster 63
zwarte kraai  44
zwartkop  1410

Vogeltelling (vervolg)

Donderdag 27 april is er een tweede vogeltelling uitgevoerd in samenwerking met leden van de IVN Vogelwerkgroep Sittard 

Dit zijn de resultaten:

soortwaarnemingen
aalscholver2
blauwe reiger2
boomklever2
boomkruiper3
buizerd1
canadese gans2
ekster1
groene specht2
groenling1
grote bonte specht4
houtduif14
koolmees12
meerkoet3
merel8
nijlgans4
pimpelmees4
roodborst2
spreeuw5
staartmees2
tjiftjaf10
vink4
wilde eend6
winterkoning15
zanglijster3
zwarte kraai7
zwartkop10

Nieuwe website

Het verhuizen van de website naar een ander hostingbedrijf was aanleiding om de site ook in een nieuw jasje te steken. We hopen dat het nieuwe ontwerp u bevalt.

Vogeltelling

Vanochtend hebben we samen met leden van de IVN Vogelwerkgroep Sittard broedvogels geteld in de Grote Schwienswei. We telden:

soortwaarnemingen
aalscholver3
blauwe reiger1
boomkruiper1
buizerd1
Canadese gans5
fitis2
gaai1
groene specht2
grote bonte specht4
grote lijster1
houtduif8
ijsvogel1
koolmees4
meerkoet4
merel6
pimpelmees5
roodborst4
spreeuw5
tjiftjaf12
vink4
wilde eend2
winterkoning7
zanglijster3
zwarte kraai5
zwartkop4

Over twee weken wordt de telling herhaald waardoor een beter zicht op onze vogels verkregen wordt.