Zaterdag 8 mei IVN wandeling Schwienswei

In de Schwienswei liggen fraaie hooilanden, weilanden, uitgestrekte vijvers, bosjes die het leefgebied voor allerlei bijzondere planten en dieren vormen. Hier kunnen de Nachtegaal en de Koekoek nog gehoord worden. Op de vijvers zwemmen allerlei watervogels en boven de vijvers vliegen libellen. Onder leiding van Bep Mergelsberg van Natuurstichting Vrienden van de Schwienswei gaan we dit gebied ontdekken.

De wandeling start 13.30 uur vanaf de parkeerplaats zwembad de Nieuwe Hateboer. De rondleiding duurt ongeveer twee uur. Naast flora en fauna in de grote verscheidenheid aan biotopen, wordt de geologische, archeologische en moderne historie van het gebied belicht. Ook de bedreiging door ingrijpen van de mens komt aan bod en kunt u voor een deel met eigen ogen aanschouwen.

Jaaroverzicht 2023 Natuurstichting Vrienden van de Schwienswei

Wij zijn verheugd om ons jaarlijkse overzicht met u te delen, waarin we onze missie, doelstellingen en financiën presenteren. Als stichting zijn we toegewijd aan het behoud en de bescherming van de prachtige natuur die ons omringt. Met de onvermoeibare inzet van onze vrijwilligers en de steun van gulle donateurs, hebben we het afgelopen jaar aanzienlijke vooruitgang geboekt.

Onze Doelstelling

Onze belangrijkste doelstelling is om de aanwezige natuur te behouden en te onderhouden, met speciale nadruk op het beschermen van de diverse flora en fauna in onze regio.
Door middel van gemeenschapsbetrokkenheid en vrijwilligerswerk streven we ernaar om onze natuurlijke omgeving te verbeteren en te behouden voor toekomstige generaties.

Onze Werkzaamheden

Onze toegewijde vrijwilligers spelen een cruciale rol in het behoud van de natuur. Zij investeren hun tijd en energie in verschillende projecten, zoals het opruimen van zwerfafval, het herstellen van habitats, maken van rillen en bijenhotels voor onze insecten en het monitoren van wilde dieren en flora, al of niet beschermt.
Dankzij schenkingen en sponsoring van zowel individuen als goede doelen, kunnen wij beschikken over de benodigde materialen en hulpmiddelen om onze projecten uit te voeren en organiseren we wandeltochten met thema’s, symposiums en houden de website evenals de sociale media actueel.

Financieel Overzicht

Wij zijn trots om te delen dat al onze inkomsten worden geïnvesteerd in het
behoud van de natuur. Als non-profitorganisatie besteden we zorgvuldig aan projecten en programma’s die de biodiversiteit beschermen en onze natuurlijke hulpbronnen behouden.

Hoe u kunt helpen

U kunt deel uitmaken van onze missie door vrijwilliger te worden, te doneren
of onze boodschap te verspreiden. Samen kunnen we een verschil maken en onze prachtige natuur behouden voor de toekomstige generaties.
Voor meer informatie over hoe u kunt bijdragen of betrokken kunt raken, nodigen wij u uit contact met ons op te nemen.

Hartelijk dank voor uw voortdurende steun en betrokkenheid.

Met vriendelijke groet,
Vrienden van de Schwienswei
vriendschwienswei@gmail.com

Tweede ronde vogeltelling

Succesvolle Samenwerking bij Vogelwaarnemingen in Sittard

Op een vroege ochtend, tussen 07:00 en 09:00, hebben de Vogelwerkgroep Sittard en Vogelwacht Limburg zich verenigd met de enthousiaste leden van de Vrienden van de Schwienswei voor een bijzondere vogelwaarnemingssessie. De samenwerking tussen deze organisaties resulteerde in een succesvolle ochtend vol ontdekkingen en gedeelde passie voor natuurbehoud.

Gewapend met verrekijkers en notitieblokken begaven de vogelliefhebbers zich naar de Schwienswei/ESCS terrein een gebied bekend om zijn diverse vogelpopulatie en ecologische waarde. Terwijl de ochtendmist langzaam optrok, werden de eerste vogelgeluiden al hoorbaar, een symfonie van fluitende en tjilpende tonen die het begin van een nieuwe dag aankondigden.

Gedurende de twee uur durende waarnemingssessie werden talloze vogelsoorten gespot en geïdentificeerd, variërend van majestueuze roofvogels tot kleurrijke zangvogels. De ervaren vogelkenners deelden hun kennis en ervaring met de nieuwsgierige deelnemers, waardoor iedereen een dieper inzicht kreeg in de fascinerende wereld van vogels.

De samenwerking tussen de Vogelwerkgroep Sittard, Vogelwacht Limburg en de Vrienden van de Schwienswei benadrukt het belang van gemeenschapsbetrokkenheid bij natuurbehoud. Door gezamenlijk waarnemingen uit te voeren en kennis te delen, dragen deze organisaties bij aan het behoud en de bescherming van onze kostbare natuurlijke omgeving.

De verzamelde verslagen en waarnemingen van deze ochtenden staan hier onder gepubliceerd, waardoor anderen kunnen delen in de opwinding en verwondering van deze bijzondere ervaring. Het is een herinnering aan de kracht van samenwerking en de schoonheid van onze natuurlijke wereld.

Vogelinventarisatie ESCS terrein

Samen met Henk Schoonbrood en Peter Soons van de Vogelwerkgroep Sittard Vogelwacht Limburg hebben drie leden van de Vrienden van de Schwienswei op 27 april een vogel inventarisatie rondje gelopen op het ESCS terrein aan de Sportcentrumlaan te Sittard.
Helaas geen goed weer met meer dan de helft van de tijd lichte regen.
Totaal aantal soorten 30, totaal aantal vogels 148, zie overzicht.
Duidelijk is dat de vogels meesten ter plaatse broeden en of territoria hebben (zangposten).
Vooral de braambosjes, meidoornstruiken en omgevingen zijn potentiële broedplaatsen
Over 2 weken lopen we weer een rondje, kijken hoe het de situatie dan is.

soortaantal
Blauwe Reiger2
Boomkruiper2
Buizerd2
Canadese gans4
Ekster4
Gaai4
Grasmus4
Grauwe gans 4
Groene Specht 2
Grote Bonte Specht4
Heggenmus4
Koolmees8
Meerkoet 2
Merel8
Nijlgans2
Pimpelmees4
Roodborst4
Spreeuw6
Sprinkhaanzanger1
Tjiftjaf8
Tuinfluiter4
Vink10
Wilde eend4
Winterkoning8
Zanglijster6
Zwarte kraai12
Zwartkop12
Aalscholver1
Torenvalk2
houtduif10
Totaal148

Geslaagde open dag imkerij

Tijdens de Wijksafari was er gelegenheid de imkerij te bezoeken en honing te proeven.
Er was zelfs gratis vervoer per riksja geregeld vanaf de hoofdlocatie van de Wijksafari naar de imkerij. Alhoewel de open dag op de imkerij goed bezocht werd, maakte niemand gebruik van de vervoersmogelijkheid per riksja. Rond 16.00 uur werden we verrast door de team van https://fietsenallejaren.nl die zelf een kijkje kwam nemen in de imkerij. Het werd een heel gezellig bezoek en een mooie afsluiting van de dag.

Honingproeven tijdens Wijksafarie 2024

Inwoners van alle leeftijden, beroepskrachten en vrijwilligers maken kennis met elkaar én met organisaties actief in Sittard Oost.

Een wijksafari met ruim 55 organisaties die actief zijn in de wijk op het gebied van gezondheid, welzijn, leefstijl, ontmoeting en meedoen doen mee aan deze safari. Ga in gesprek en/of maak kennis met alle mogelijkheden in de wijk op het gebied van sport & educatie, zingeving, gezondheid, spellen, muziek, beweging, vrijwilligerswerk en nog veel meer. Fiets je eigen smoothie, voetbal mee op het pannaveld, doe mee met mentaal speeddaten, maak kennis met rolstoeldans, vrijwilligerswerkin046 en neem deel aan gratis activiteiten, workshops en lezingen. Tevens is het mogelijk om met Riksja’s een tocht te maken naar natuurgebied de Schwienswei en ter plekke verse honing te proeven van de imkerij.

Donatie

Stichting Open Aktie Ontmoetings- en Informatiecentrum voor Werkende Jongeren deed deze maand een donatie van € 400,00 voor de aanschaf van wildcamera’s die kunnen worden ingezet om inzicht te krijgen in het voorkomen van diersoorten in het natuurgebied de Schwienswei.

Symposium Schwienswei

Vrienden van de Schwienswei organiseert op donderdag 8 juni een symposium over de historie en biodiversiteit van de Schwienswei. Het symposium is gratis toegankelijk en begint om 19.00 uur in de Grote zaal, Odasingel 80 in Sittard.

U kunt zich aanmelden door op onderstaand affiche te klikken.