Bucket list

Een foto van een bever staat op de bucket list van menig natuurfotograaf. Zo ook die van Lars Pijl. Vanavond lukte het hem om, onder begeleiding van een vriend van de Schwienswei, de bever te spotten en te fotograferen.

Bever op weg naar de burcht met een smakelijk hapje

Vogeltelling 6 mei 2023

6 mei is er een derde vogeltelling uitgevoerd in samenwerking met leden van de IVN Vogelwerkgroep Sittard. Hierbij zijn ook de broedgevallen geregistreerd. 

soortwaarnemingbroedgevallen
aalscholver 12
blauwe reiger 22
boomklever11
boomkruiper22
buizerd  11
Canadese gans144
ekster 22
gaai 33
grasmus  77
grauwe gans64
groene specht11
groenling 11
grote bonte specht34
heggenmus22
houtduif  76
ijsvogel 11
kleine karekiet11
koolmees 55
krakeend 22
meerkoet 22
merel  86
nijlgans22
pimpelmees22
roodborst 23
spreeuw 42
tjiftjaf157
torenvalk 11
vink 64
waterhoen 11
wilde eend 44
winterkoning 127
zanglijster 63
zwarte kraai  44
zwartkop  1410

Vogeltelling (vervolg)

Donderdag 27 april is er een tweede vogeltelling uitgevoerd in samenwerking met leden van de IVN Vogelwerkgroep Sittard 

Dit zijn de resultaten:

soortwaarnemingen
aalscholver2
blauwe reiger2
boomklever2
boomkruiper3
buizerd1
canadese gans2
ekster1
groene specht2
groenling1
grote bonte specht4
houtduif14
koolmees12
meerkoet3
merel8
nijlgans4
pimpelmees4
roodborst2
spreeuw5
staartmees2
tjiftjaf10
vink4
wilde eend6
winterkoning15
zanglijster3
zwarte kraai7
zwartkop10

Nieuwe website

Het verhuizen van de website naar een ander hostingbedrijf was aanleiding om de site ook in een nieuw jasje te steken. We hopen dat het nieuwe ontwerp u bevalt.

Vogeltelling

Vanochtend hebben we samen met leden van de IVN Vogelwerkgroep Sittard broedvogels geteld in de Grote Schwienswei. We telden:

soortwaarnemingen
aalscholver3
blauwe reiger1
boomkruiper1
buizerd1
Canadese gans5
fitis2
gaai1
groene specht2
grote bonte specht4
grote lijster1
houtduif8
ijsvogel1
koolmees4
meerkoet4
merel6
pimpelmees5
roodborst4
spreeuw5
tjiftjaf12
vink4
wilde eend2
winterkoning7
zanglijster3
zwarte kraai5
zwartkop4

Over twee weken wordt de telling herhaald waardoor een beter zicht op onze vogels verkregen wordt.

Denkrichting 3

Zo’n vijfduizend leden, vrienden, sympathisanten van zes natuurorganisaties in Sittard-Geleen hebben de handen ineen geslagen om hun gemeente ter verantwoording te roepen. De huidige ideeën over hoe de gemeente er in 2030 uit moet komen te zien, zijn volgens hen te vaag als het gaat om bescherming van de natuur.

Marjolein Welling 
Woensdag 28 december 2022 Limburger

De organisaties die hun krachten hebben gebundeld zijn Graetheide Comité, Stichting Plök, Stichting de Rollen, Stichting Behoud Kollenberg, Natuurstichting Vrienden van de Schwienswei en Wij Schwienswei. Hun samenwerking kwam tot stand toen ze onlangs allen aanwezig waren bij één van de meedenksessies van de gemeente Sittard-Geleen, waarbij belangstellenden uitgenodigd werden om input te geven over de Omgevingsvisie.

Niet concreet
Deze visie gaat over hoe de leefomgeving van de gemeente er in 2030 moet komen uit te zien, onder meer op het gebied van klimaat, wonen en werken. „Tijdens deze meedenksessie leefde onder onze organisaties sterk het gevoel dat er wéér mooie ambities en vergezichten op papier gezet gaan worden, waar vervolgens geen of weinig rekening mee wordt gehouden zodra er knopen moeten worden gehakt”, zegt Sander Geelen namens de organisaties en lid van Wij Schwienswei.
„Wij missen in deze visie concrete punten die erop gericht zijn de natuur te beschermen en versterken. Denk aan hoeveel hectare meer groen je in de gemeente wil hebben of met welke aantallen je de biodiversiteit wil vergroten.”

Eerlijke kans
In een gezamenlijke verklaring roepen de natuurorganisaties de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen op om de adviezen van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) van afgelopen maart 2022 over te nemen in de nieuwe Omgevingsvisie. Daarbij gaat het ook over het advies om de zorg voor natuur volledig mee te wegen bij de economische en politieke besluitvorming.
„Nog te vaak zien wij ook in Sittard-Geleen dat de natuur een ondergeschoven kindje is dat geen eerlijke kans krijgt tegenover economische en financiële belangen”, vertelt Geelen. „Wij verzoeken de gemeente met klem om dat te veranderen, precies zoals de Rli adviseert. Er zou dan eerst een uitgebreide inventarisatie gemaakt moeten worden. Niet alleen van reeds beschermde natuur, maar juist van alle natuur en groen in Sittard-Geleen, om vervolgens te kijken welke meetbare doelen je hieraan kunt koppelen.”

Denkrichting 3 door Wij Schwienswei