Historie

De Schwienswei ligt aan de oostzijde van Sittard, grenzend aan Duitsland. Het is van oorsprong een broekland waar varkens werden gehoed. Een ondoordringbaar moerasgebied tussen de Roode beek en de Geleenbeek waar in de Middeleeuwen hooilanden en akkers werden aangelegd. In de 20ste eeuw een gebied waar beken en kanalen werden gegraven om het afvalwater van de steenkolenmijnen af te voeren.
Tot nu, want nu wordt er door verstedelijking geprobeerd stukjes van dit gebied af te snoepen voor de bouw van een vakantiepark.
De Schwienswei en het bijbehorende  ESCS-terrein is een divers gebied (Op den Kamp, 2021) dat wordt gekenmerkt door:

  • een loofbos met Zomereiken, gewone Esdoorns en Essen;
  • populierenbosjes die in 1750 zijn aangeplant;
  • een complex grachtenstelsel dat gevuld werd met water uit de Molenbeek maar dat vandaag de dag als moerasgebied dient ten noorden van de visvijver;
  • de visvijver tegen het ESCS-gebied;
  • de Roode Beek die aan de oostkant van het gebied stroomt;
  • de graslanden met zijn bijbehorende drinkpoeltjes

De volgende hoofdstukken bevatten informatie over de bever, de ringlang, de ransuil, het ree, het wilde zwijn, de ijsvogel, de vos, en de rivierotter vanwege de belangrijke rol die zij allen spelen in het ecosysteem. Natuurlijk komen er veel meer dieren op de Schwienswei voor, zelfs soorten met een gevoelige of kwetsbare status op de Nederlandse Rode lijst. Denk aan de torenvalk, de Europese haas, de zomertortel, de gele kwikstaart, de zuidelijke oever libel, de alpenwatersalamander, de das, en nog veel meer mooie dieren.