Vogeltelling

Vanochtend hebben we samen met leden van de IVN Vogelwerkgroep Sittard broedvogels geteld in de Grote Schwienswei. We telden:

soortwaarnemingen
aalscholver3
blauwe reiger1
boomkruiper1
buizerd1
Canadese gans5
fitis2
gaai1
groene specht2
grote bonte specht4
grote lijster1
houtduif8
ijsvogel1
koolmees4
meerkoet4
merel6
pimpelmees5
roodborst4
spreeuw5
tjiftjaf12
vink4
wilde eend2
winterkoning7
zanglijster3
zwarte kraai5
zwartkop4

Over twee weken wordt de telling herhaald waardoor een beter zicht op onze vogels verkregen wordt.