Donatie

Stichting Open Aktie Ontmoetings- en Informatiecentrum voor Werkende Jongeren deed deze maand een donatie van € 400,00 voor de aanschaf van wildcamera’s die kunnen worden ingezet om inzicht te krijgen in het voorkomen van diersoorten in het natuurgebied de Schwienswei.