Denkrichting 3

Zo’n vijfduizend leden, vrienden, sympathisanten van zes natuurorganisaties in Sittard-Geleen hebben de handen ineen geslagen om hun gemeente ter verantwoording te roepen. De huidige ideeën over hoe de gemeente er in 2030 uit moet komen te zien, zijn volgens hen te vaag als het gaat om bescherming van de natuur.

Marjolein Welling 
Woensdag 28 december 2022 Limburger

De organisaties die hun krachten hebben gebundeld zijn Graetheide Comité, Stichting Plök, Stichting de Rollen, Stichting Behoud Kollenberg, Natuurstichting Vrienden van de Schwienswei en Wij Schwienswei. Hun samenwerking kwam tot stand toen ze onlangs allen aanwezig waren bij één van de meedenksessies van de gemeente Sittard-Geleen, waarbij belangstellenden uitgenodigd werden om input te geven over de Omgevingsvisie.

Niet concreet
Deze visie gaat over hoe de leefomgeving van de gemeente er in 2030 moet komen uit te zien, onder meer op het gebied van klimaat, wonen en werken. „Tijdens deze meedenksessie leefde onder onze organisaties sterk het gevoel dat er wéér mooie ambities en vergezichten op papier gezet gaan worden, waar vervolgens geen of weinig rekening mee wordt gehouden zodra er knopen moeten worden gehakt”, zegt Sander Geelen namens de organisaties en lid van Wij Schwienswei.
„Wij missen in deze visie concrete punten die erop gericht zijn de natuur te beschermen en versterken. Denk aan hoeveel hectare meer groen je in de gemeente wil hebben of met welke aantallen je de biodiversiteit wil vergroten.”

Eerlijke kans
In een gezamenlijke verklaring roepen de natuurorganisaties de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen op om de adviezen van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) van afgelopen maart 2022 over te nemen in de nieuwe Omgevingsvisie. Daarbij gaat het ook over het advies om de zorg voor natuur volledig mee te wegen bij de economische en politieke besluitvorming.
„Nog te vaak zien wij ook in Sittard-Geleen dat de natuur een ondergeschoven kindje is dat geen eerlijke kans krijgt tegenover economische en financiële belangen”, vertelt Geelen. „Wij verzoeken de gemeente met klem om dat te veranderen, precies zoals de Rli adviseert. Er zou dan eerst een uitgebreide inventarisatie gemaakt moeten worden. Niet alleen van reeds beschermde natuur, maar juist van alle natuur en groen in Sittard-Geleen, om vervolgens te kijken welke meetbare doelen je hieraan kunt koppelen.”

Denkrichting 3 door Wij Schwienswei