ANBI

De Natuurstichting Vrienden van de Schwienswei heeft met terug werkende kracht per 1-1-2022 de ANBI  status van goede doelen stichting gekregen.

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) genieten belastingvoordeel. Er zijn regelingen opgenomen voor de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Belastingvrijstellingen in de schenk- en erfbelasting en een teruggave regeling voor de energiebelasting. De relevante regelingen voor u als donateur worden hierna besproken. 

Inkomsten- en vennootschapsbelasting
Geeft u wel eens geld aan een goed doel? Schenkingen die u doet, mag u onder voorwaarden aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Een belangrijke voorwaarde die de Belastingdienst stelt, is dat het goede doel waaraan u schenkt is aangemerkt als algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s).

Als een ANBI een culturele instelling is, kan deze ANBI de status culturele ANBI krijgen. Donateurs van culturele ANBI’s profiteren van extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Schenk- en erfbelasting
Als een goed doel aangemerkt is als ANBI dan weet u zeker dat er geen schenk- of erfbelasting betaalt hoeft te worden over uw schenking of erfrechtelijke verkrijging. Voor ANBI’s is er namelijk een algehele vrijstelling opgenomen. Uiteraard moet de verkrijging wel het algemeen belang dienen. Op deze wijze komt u schenking of erfrechtelijke verkrijging volledig ten goede aan de doelstellingen van de ANBI.

Feiten en cijfers

De enquête van Wij Schwienswei heeft 3000 intekenaars voor Denkrichting 1 (alles Natuur).
De gemeentelijk enquête (Tuinmancessie) gaf aan dat er 75% tegen de komst van vakantiehuisjes waren (aantallen niet bekend).
De SPA enquête gaf aan dat er ruim 60% tegen de kost van 200 vakantiehuisjes waren.
De enquête voor Denkrichting 3, hiervoor waren 1455 personen die voor deze Denkrichting 3 hebben gestemd.

Boomplantdag

De boomplantdag in de Schwienswei kon helaas niet door kon gaan vanwege het coronavirus, maar er waren wel al 50 bomen besteld. Op 23 maart 2020 heeft Vixia die bomen gepoot. Het gaat om 50 bomen van de soort Zoete Kers, de Latijnse benaming Prunus Avium.

Kern met Pit

Met trots willen we jullie mededelen dat de Vrienden van de Schwienswei het predicaat van Kern met Pit hebben gehaald voor ons project Schwienswei & Insecten. Kern met Pit heeft dit project ondersteunt met daad en raad en een geldbedrag van € 1000.-

Ook met trots delen we mede dat de Vrienden van de Schwienswei, de Elisabeth Strouven-prijs en € 1000.- hebben gewonnen voor het initiatief voor natuurbehoud en het licht onderhoud dat we plegen op de Schwienswei.

We danken u ook van harte voor de stem die u op ons project heeft uitgebracht.