Vogeltelling 6 mei 2023

6 mei is er een derde vogeltelling uitgevoerd in samenwerking met leden van de IVN Vogelwerkgroep Sittard. Hierbij zijn ook de broedgevallen geregistreerd. 

soortwaarnemingbroedgevallen
aalscholver 12
blauwe reiger 22
boomklever11
boomkruiper22
buizerd  11
Canadese gans144
ekster 22
gaai 33
grasmus  77
grauwe gans64
groene specht11
groenling 11
grote bonte specht34
heggenmus22
houtduif  76
ijsvogel 11
kleine karekiet11
koolmees 55
krakeend 22
meerkoet 22
merel  86
nijlgans22
pimpelmees22
roodborst 23
spreeuw 42
tjiftjaf157
torenvalk 11
vink 64
waterhoen 11
wilde eend 44
winterkoning 127
zanglijster 63
zwarte kraai  44
zwartkop  1410