Vogeltelling (vervolg)

Donderdag 27 april is er een tweede vogeltelling uitgevoerd in samenwerking met leden van de IVN Vogelwerkgroep Sittard 

Dit zijn de resultaten:

soortwaarnemingen
aalscholver2
blauwe reiger2
boomklever2
boomkruiper3
buizerd1
canadese gans2
ekster1
groene specht2
groenling1
grote bonte specht4
houtduif14
koolmees12
meerkoet3
merel8
nijlgans4
pimpelmees4
roodborst2
spreeuw5
staartmees2
tjiftjaf10
vink4
wilde eend6
winterkoning15
zanglijster3
zwarte kraai7
zwartkop10