Denkrichting 3

Zo’n vijfduizend leden, vrienden, sympathisanten van zes natuurorganisaties in Sittard-Geleen hebben de handen ineen geslagen om hun gemeente ter verantwoording te roepen. De huidige ideeën over hoe de gemeente er in 2030 uit moet komen te zien, zijn volgens hen te vaag als het gaat om bescherming van de natuur.

Marjolein Welling 
Woensdag 28 december 2022 Limburger

De organisaties die hun krachten hebben gebundeld zijn Graetheide Comité, Stichting Plök, Stichting de Rollen, Stichting Behoud Kollenberg, Natuurstichting Vrienden van de Schwienswei en Wij Schwienswei. Hun samenwerking kwam tot stand toen ze onlangs allen aanwezig waren bij één van de meedenksessies van de gemeente Sittard-Geleen, waarbij belangstellenden uitgenodigd werden om input te geven over de Omgevingsvisie.

Niet concreet
Deze visie gaat over hoe de leefomgeving van de gemeente er in 2030 moet komen uit te zien, onder meer op het gebied van klimaat, wonen en werken. „Tijdens deze meedenksessie leefde onder onze organisaties sterk het gevoel dat er wéér mooie ambities en vergezichten op papier gezet gaan worden, waar vervolgens geen of weinig rekening mee wordt gehouden zodra er knopen moeten worden gehakt”, zegt Sander Geelen namens de organisaties en lid van Wij Schwienswei.
„Wij missen in deze visie concrete punten die erop gericht zijn de natuur te beschermen en versterken. Denk aan hoeveel hectare meer groen je in de gemeente wil hebben of met welke aantallen je de biodiversiteit wil vergroten.”

Eerlijke kans
In een gezamenlijke verklaring roepen de natuurorganisaties de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen op om de adviezen van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) van afgelopen maart 2022 over te nemen in de nieuwe Omgevingsvisie. Daarbij gaat het ook over het advies om de zorg voor natuur volledig mee te wegen bij de economische en politieke besluitvorming.
„Nog te vaak zien wij ook in Sittard-Geleen dat de natuur een ondergeschoven kindje is dat geen eerlijke kans krijgt tegenover economische en financiële belangen”, vertelt Geelen. „Wij verzoeken de gemeente met klem om dat te veranderen, precies zoals de Rli adviseert. Er zou dan eerst een uitgebreide inventarisatie gemaakt moeten worden. Niet alleen van reeds beschermde natuur, maar juist van alle natuur en groen in Sittard-Geleen, om vervolgens te kijken welke meetbare doelen je hieraan kunt koppelen.”

Denkrichting 3 door Wij Schwienswei

ANBI

De Natuurstichting Vrienden van de Schwienswei heeft met terug werkende kracht per 1-1-2022 de ANBI  status van goede doelen stichting gekregen.

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) genieten belastingvoordeel. Er zijn regelingen opgenomen voor de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Belastingvrijstellingen in de schenk- en erfbelasting en een teruggave regeling voor de energiebelasting. De relevante regelingen voor u als donateur worden hierna besproken. 

Inkomsten- en vennootschapsbelasting
Geeft u wel eens geld aan een goed doel? Schenkingen die u doet, mag u onder voorwaarden aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Een belangrijke voorwaarde die de Belastingdienst stelt, is dat het goede doel waaraan u schenkt is aangemerkt als algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s).

Als een ANBI een culturele instelling is, kan deze ANBI de status culturele ANBI krijgen. Donateurs van culturele ANBI’s profiteren van extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Schenk- en erfbelasting
Als een goed doel aangemerkt is als ANBI dan weet u zeker dat er geen schenk- of erfbelasting betaalt hoeft te worden over uw schenking of erfrechtelijke verkrijging. Voor ANBI’s is er namelijk een algehele vrijstelling opgenomen. Uiteraard moet de verkrijging wel het algemeen belang dienen. Op deze wijze komt u schenking of erfrechtelijke verkrijging volledig ten goede aan de doelstellingen van de ANBI.

Feiten en cijfers

De enquête van Wij Schwienswei heeft 3000 intekenaars voor Denkrichting 1 (alles Natuur).
De gemeentelijk enquête (Tuinmancessie) gaf aan dat er 75% tegen de komst van vakantiehuisjes waren (aantallen niet bekend).
De SPA enquête gaf aan dat er ruim 60% tegen de kost van 200 vakantiehuisjes waren.
De enquête voor Denkrichting 3, hiervoor waren 1455 personen die voor deze Denkrichting 3 hebben gestemd.

Boomplantdag

De boomplantdag in de Schwienswei kon helaas niet door kon gaan vanwege het coronavirus, maar er waren wel al 50 bomen besteld. Op 23 maart 2020 heeft Vixia die bomen gepoot. Het gaat om 50 bomen van de soort Zoete Kers, de Latijnse benaming Prunus Avium.

Kern met Pit

Met trots willen we jullie mededelen dat de Vrienden van de Schwienswei het predicaat van Kern met Pit hebben gehaald voor ons project Schwienswei & Insecten. Kern met Pit heeft dit project ondersteunt met daad en raad en een geldbedrag van € 1000.-

Ook met trots delen we mede dat de Vrienden van de Schwienswei, de Elisabeth Strouven-prijs en € 1000.- hebben gewonnen voor het initiatief voor natuurbehoud en het licht onderhoud dat we plegen op de Schwienswei.

We danken u ook van harte voor de stem die u op ons project heeft uitgebracht.